لطفا برای فعال شدن هر چه سریعتر، هزینه دوره رو به شمارت کارت

6221-0612-3097-1428

بانک پارسیان به نام جلال الدین صادقی واریز کرده و فیش واریز رو برای شماره

۰۹۹۱۳۱۵۳۱۶۱ “خانم کبیری” ارسال کنید

می‌توانید برای ارتباط با پشتیبان، از علامت واتساپ پایین صفحه استفاده کنید

بعد از ارسال فیش طی مدت زمان کمی دوره برای شما فعال میشود